Το ναυάγιο του υπερωκεάνειου “ΛΑΚΩΝΙΑ”. 22 Δεκεμβρίου 1963.